Har du redan ett ID?

Logga in till Lindhagens Allé - tryggt och säkert

Har du inget ID?

Skapa inloggning till Lindhagens Allé - enkelt och gratis

Vad är det här?

Denna sida är ansluten till och drivs med hjälp av Socinets plattform.
När du har ett Socinet ID kan du använda det på alla Socinet-anslutna sidor. Läs merGemensamhetsanläggningar (GA)

Brf Lindhagens Allé är delägare i två olika GA där båda förvaltas genom delägarförvaltning. Delägarna har ansvar för underhållet (snöröjning, sandning, skötsel av träd, kontroll av brunnar och dagvattenledningar m m)

Lustgårdsgatan

Brf Lindhagens Allé deltar i en GA avseende angöringsgata (Lustgårdsgatan) med besöksparkering, belysning inkl. mätare av elförbrukning, skyltar, parkeringsautomat och träd. GAn inkluderar även ledningar för vatten samt anordning för omhändertagande av dagvatten.

Lustgårdsgatan har fyra delägare: SKBs kvarter (Välmågan 1), Brf Lindhagens Backe (Välmågan 3), Stockholmshem (Välmågan 5) samt Brf Lindhagens Allé (Välmågan 4). 

Garage inkl. in- och utfart samt gränd

Garaget tillhörande Stockholmshem och Brf Lindhagens Allé är en GA. Den inkluderar bägge garageplanen under båda fastigheterna inkl. belysning samt in- och utfarten till garaget. Kortläsare till garageportar samt utrymningstrapphus ingår också i GAn.

Till gemensamhetsanläggningen för garaget ingår även gränden över garaget dvs.gångvägen med kantsten, trappa med räcken och ev. anordningar för omhändertagande av dagvatten. Planteringar i Östra gränd ingår inte i GAn, utan sköts av respektive fastighet.

Denna GA har två delägare; Stockholmshem (Välmågan 5) och Brf Lindhagens Allé (Välmågan 4).

BRF Lindhagens Allé             
Lindhagensgatan 106, 112 18 Stockholm